Natečaji in razpisi - Aktualno

 • 1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020


  Rok za vložitev vloge: od 25. 07. 2016 dalje (do ???)
  Slovenija

  04-07-2016

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 7. 2016, Stran: 1609

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

  Podpora je namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so:

  • nega obnovljenih površin;
  • nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
  • obnova s sadnjo;
  • zaščita mladja na obnovljenih površinah;
  • priprava površin za obnovo gozda;
  • odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
  • vzpostavljanje gozdne higiene.

  Podpora je namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

  Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 25. 7. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580 77 92, Faks: (01) 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si;
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije;
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  http://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/50141-1-javni-razpis-za-aktivnost-Dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-PRP-2014-2020/


Novice nam posredujejo tudi...