Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2022. Povabilo je odprto od 7. 12. 2021 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. 4. 2022.


  30.12.2021
  Ajdovščina

  26-11-2021

  Javno povabilo smo objavili 23.11.2021. Na voljo je 11.448.000 EUR iz proračuna RS. Okvirno število možnih vključitev je 1.500 dolgotrajno brezposelnih. 

  Pomembna novost je, da ponudbo za javna dela pripravite in elektronsko oddate na Portalu za delodajalcePriprava ponudbe je možna od objave javnega povabila, to je od 23.11.2021. Oddaja ponudbe je možna od odprtja javnega povabila, to je od 7.12.2021 od 00.00 ure dalje.

  Pred prvo uporabo portala se registrirate. Registracijo opravite na Portalu za delodajalceBrez registracije ne boste mogli pripraviti in oddati ponudbe za javna dela. Za pomoč pri registraciji vam je na voljo naš Kontaktni center.
   


  Sestanki s potencialnimi izvajalci in naročniki javnih del

  Po naših območnih službah bomo izvedli sestanke s potencialnimi izvajalci in naročniki programov javnih del. Srečanja bodo potekala na daljavo, v aplikaciji MS Teams.
  Izberite območno službo in vašo udeležbo sporočite na naveden elektronski naslov.

  Ostale območne službe bodo prijaviteljem nudile informacije individualno po telefonu.

  OBMOČNA SLUŽBA TERMIN ELEKTRONSKI NASLOV ZA PRIJAVO
  Celje29.11.2021 ob 9.00 uribarbara.stante@ess.gov.si
  Koper 26.11. 2021 ob 9.uri in ob 11.uri    marina.ugrin@ess.gov.si
  Kranj 25.11.2021 ob 13.00 uridarja.skrjanc@ess.gov.si
  Maribor  30.11.2021 ob 13.00 uri
  1.12 2021 ob 10.00 in 14.00 uri
  karmen.pahor@ess.gov.si
   
  Murska Sobota  26.11.2021 ob 9.00 urinatasa.skrilec@ess.gov.si
  Nova Gorica 26.11.2021 ob 9.00 urijasmina.sulic@ess.gov.si
  Novo mesto 26.11.2021 ob 9.00 urierika.matko@ess.gov.si
  Ptuj30.11.2021 ob 14:00 miran.murko@ess.gov.si
  Sevnica 24.11.2021 ob 13. uriandrej.mihelin@ess.gov.si 
  Velenje25.11.2021 ob 9.00 urilidija.sevcnikar@ess.gov.si

       


  Na kratko o povabilu 

  Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

  Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

  V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

  Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za dva sklopa programov: 

  • s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in
  • z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga). 
    


Novice nam posredujejo tudi...