Natečaji in razpisi - Aktualno

 • javni poziv za hiter odziv


  30.9.2021
  Na spletu

  27-08-2021

  Iskreno: raje bi videli, da tega razpisa ne bi bilo. Da bi se lahko nevladnice in nevladniki nemoteno ukvarjali s prirejanjem kulturnih prireditev, skrbjo za tiste, ki živijo v manj spodbudnih okoljih, ozaveščanjem javnosti o zdravem življenjskem slogu in skrbi za okolje ter drugimi dejavnostmi, s katerimi pomembno dopolnjujejo delo države.

  Pa ga v času, ko se moramo boriti za obstanek osnovnih demokratičnih standardov v državi, žal še kako potrebujemo. 

  Slovenske nevladne organizacije ste koncept hitrih projektov dodobra spoznale v preteklem letu, prek razpisa Programa Active Citizens Fund v Sloveniji. Hitra sredstva so nevladnikom na primer pomagala pri kampanji »Samo ja pomeni ja«, s katero je konzorcij nevladnih organizacij odločno stopil na stran žrtev posilstva in dosegel, da je popolni netoleranci do nasilja prikimal tudi zakon. Nevladniški strokovnjaki za informacijsko javnost so v času pandemije, ko se je kibernetski kriminal povečal za več sto odstotkov, s pomočjo hitrih sredstev organizirali kampanjo za ozaveščanje prebivalcev Slovenije o nevarnostih, ki nanje prežijo na spletu. Zanje so zaprosili tudi nevladniki, ki so se s svojim pravnim znanjem postavili v bran mariborskim dijakom, ki so na mirnem shodu zahtevali odprtje šol in bili za to kaznovani.

  Novi razpis za hitre projekte je omogočil Open Society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations. 

   

  Višina sredstev na voljo: od 1. 7. 2021 je na voljo 100.000 evrov (znesek posodabljamo dvakrat mesečno po vsaki odločitvi ocenjevalne komisije)

  Datum objave poziva: 1. julij 2021

  Rok za oddajo projektnih predlogov: od 15. 7. 2021 do porabe sredstev

  Zneski financiranja: od 4.000 do 6.000 evrov.

  Način financiranja: pavšal (na podlagi finančnega načrta iz prijavnice)

  Trajanje projekta: najmanj 1 in največ 6 mesecev.

  Organizacija ima lahko istočasno samo eno aktualno prijavo (v fazi ocenjevanja ali izvedbe). Ko projekt zaključi oziroma dobi obvestilo o zavrnitvi, lahko prijavi novega. Omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija partnerica, ni.

  Izbor projektov bo potekal dvakrat mesečno. Odločitve bodo praviloma sprejete v 14 dneh.

  Dodatne informacije in podpora prijaviteljem: osife@cnvos.si ali po telefonu na 01 542 14 22.


Novice nam posredujejo tudi...