Natečaji in razpisi - Aktualno

 • INICIATIVA ZA DOSTOPNA STANOVANJA


  20. 10. 2021

  23-07-2021

  Namen razpisa je podpreti do 100 projektov renovacije okrožij prek Iniciative za dostopna stanovanja. V ta namen bodo podprli ustanovitev enega konzorcija, ki bo združeval srednja in mala podjetja, vključno s socialnimi podjetji, javne institucije in ponudniki (socialnih) stanovanj. Konzorcij bo spodbujal sodelovanje, mreženje, prenos znanja in dobrih praks.

  Evropski medsektorski konzoricij, ki bo ustanovljen s pomočjo tega razpisa, bo imel tri glavne naloge:

  1. podporo lokalnim partnerjem

  2. ustanovitev prostora za izmenjavo znanj, mreženje in strokovnjakov

  3. nuditi svetovanje glede trajnostnega financiranja, boljših predpisov in standardov za renovacijo stanovanjskih naselij.  

  Upravičeni prijavitelji

  V razpisu lahko sodelujejo tudi nevladne organizacij. 

  Podrobnosti glede sestave konzorcija so objavljene v razpisni dokumentaciji (strani 18-20).

  Dobro je vedeti

  Izbran bo le en konzorcij.


Novice nam posredujejo tudi...