Natečaji in razpisi - Aktualno

 • OPERATIVNA PODPORA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA OKOLJA (LIFE-2021-NGO-OG-SGA)


  28. 9. 2021

  23-07-2021

  LIFE operativna podpora za nevladne organizacije je namenjena krepitvi sodelovanje civilne družbe v političnem dialogu z EU in podpori izvedbi in uveljavitvi ciljev Unije na področju okoljevarstva in podnebja.

  Finančna podpora za delovanje organizacije ni namenjena sofinanciranju posameznega projekta, temveč kot dodatek k letnemu proračunu organizacije. Operativna podpora je vedno namenjena le posamezni organizaciji za izvedbo njenega letnega načrta dela. 

  Upravičeni prijavitelji

  Do financiranja po tem razpisu bodo upravičene le organizacije, ki bodo predhodno podpisale Okvirni partnerski sporazum za program LIFE.

  V letu 2021 razpisa za Okvirni partnerski sporazum in Operativno podporo potekata istočasno. Zainteresirani prijavitelji morajo najprej oddati prijavo na prvi razpis (Okvirni partnerski sporazum) in potem uporabiti referenčno številko te prijave za izpolnitev prijave razpisa za Operativno podporo.


Novice nam posredujejo tudi...