Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce v letu 2021


  19.4.2021

  02-04-2021

  Predmet in cilji javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je izbor prejemnikov delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in s svojim delom pomembno prispevajo h kvaliteti in raznolikosti slovenskega književnega ustvarjanja

  Cilji tega javnega razpisa so:

  • neposredna podpora vrhunskim ustvarjalcem leposlovnih in esejističnih del za otroke, mladino ali odrasle, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
  • spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in samoizobraževalnega dela vrhunskih ustvarjalcev;
  • podpora izdajanju izvirnih in prevodnih leposlovnih in esejističnih del v slovenskem jeziku vrhunskih ustvarjalcev;
  • bogatitev slovenskega knjižnega trga in večanje potenciala za prodajo pravic tujim založnikom,
  • povečanje števila vrhunskih izvirnih del pred izvedbo projektov Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni, in/ali Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu.

  JAK bo v okviru tega razpisa dodelila predvidoma deset (10) štipendij vrhunskim ustvarjalcem, in sicer v razmerju 70% za vrhunske ustvarjalce izvirnih del in 30% za vrhunske prevajalce v slovenski jezik.

  Naziv in sedež naročnika
  Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

  Rok javnega razpisa
  Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR8–DŠ–VU–2021 v Uradnem listu RS dne 19. 3. 2021 in se izteče dne 19. 4. 2021.
   

  Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjem obrazcu oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

  Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.


Novice nam posredujejo tudi...