Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni poziv za nagrado oz. priznanja na področju prostovoljstva za 2020


  12.4.2021

  02-04-2021

  Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.

  Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

  ·        Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva. 

   

  ·        Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

   

  ·        Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

   

  Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

  Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 124. 2021 do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka fizično ali v skenirani obliki prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 

   

  Želimo vam uspešno prijavo kandidatov!


Novice nam posredujejo tudi...