Natečaji in razpisi - Aktualno

  • Natečaj "Naj pek", kako so otroci raziskovali in soustvarjali dediščino pekarstva in mlinarstva

    26-02-2021

    Peka domačega kruha je v vsakem domu vedno pričarala omamen vojn, ki je največkrat najbolj razveselil prav otroke. Sodeč po odzivih naših osnovnošolcev in predšolskih otrok ter njihovih učiteljic, vzgojiteljic in staršev na izobraževalno aktivnost »naj pek« pa lahko mirno potrdimo, da pekarska in mlinarska dediščina tudi danes predstavljata pomemben element veselja, zadovoljstva, ponosa, krepitve otroške samozavesti in priložnost za medgeneracijsko povezovanje in skupno ustvarjanje.

    Mesenje kruha V okviru izvajanja operacije sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« (ukrep LEADER, podukrep 19.3), ki jo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci vodita Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in Občina Ajdovščina, so bili k pekarskim in mlinarskim aktivnostim tokrat povabljeni učenci iz osnovnih šol iz zgornje Vipavske doline in predšolski otroci iz ajdovskega vrtca. Zaradi nastale epidemije, šolanja od doma in delnega zaprtja vrtcev, je bila vsebina delavnic za otroke do 15 let nekoliko prilagojena.

    Osnovnošolce smo z aktivnostmi nagovorili na dan praznovanja tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki se ga je v letošnjem šolskem letu obeleževalo 20. novembra 2020. Za učence smo pripravili Učno gradivo za spoznavanje dediščine pekarstva in mlinarstva v zgornji Vipavski dolini, ki jim je pomagalo pri likovnem ustvarjanju in prijavi na likovni natečaj »Naj pek«. Poleg tega so bili učenci nagovorjeni, da za tradicionalni zajtrk ali v dnevih po njem skupaj s starši ali starimi starši sami spečejo domač kruh. S tem smo želeli doseči, da bi učenci na ustvarjalen in izkustven način spoznavali in (so)ustvarjali dediščino pekarstva.


Novice nam posredujejo tudi...