Natečaji in razpisi - Aktualno

  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2021


    29.1.2021

    09-01-2021

    Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k: 1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi na splošno oziroma k ozaveščanju in delu z ranljivimi skupinami žensk, kot so Rominje, invalidke, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih okolij ali druge ranljive skupine žensk); 2. ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju mladih in celotne družbe o posledicah spletnega nasilja nad dekleti in ženskami ter prispevali k njegovemu preprečevanju).


Novice nam posredujejo tudi...