Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij


  6.11.2020

  15-10-2020

  Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij (razpis, oznaka JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD). Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2020/2021.

  Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

  • na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini); 
  • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
  • ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1991); 
  • študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti; 
  • v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev; 
  • v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom); 
  • v času študija bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij; 
  • ni študij na daljavo oziroma on-line študij; 
  • Prijaviteljeva_ičeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00 
  • Prijavitelj je sprejet ali vpisan_a na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij oziroma v 4. ali višji letnik enovitega magistrskega študija v tujini v študijskem letu 2020/2021, ki poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa, za katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljavnosti študija); 
  • oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo; 
  • v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendiran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti; 
  • prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe o štipendiranju z ministrstvom; 
  • prijavitelj v študijskem letu 2020/2021 ni vpisan v isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan; 
  • študijski program prijavitelja se zaključi najkasneje do 30. 9. 2022. 

  Rok prijave je 6. 11. 2020.  


Novice nam posredujejo tudi...