Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Evropska državljanska pobuda: Volilci brez meja

  11-09-2020

  Ena izmed aktivnih pobud, ki je že prestala odobritev registracije s strani Evropske komisije, je pobuda imenovana Volivci brez meja (Voters without borders), ki zahteva polne politične pravice za mobilne državljane EU. Pobudo v celoti koordinira skupina evropskih študentov.

  S pobudo Volivci brez meja (Voters Without Borders) zahtevamo reforme, s katerimi bi okrepili obstoječe pravice državljanov EU, da volijo in so voljeni na evropskih in občinskih volitvah v  državi prebivanja, ter, da se te pravice razširijo na regionalne in nacionalne volitve in tudi na referendume.

  Glavni cilji pobude so naslednji:

  • odstraniti ovire za registracijo državljanov EU, da lahko volijo in so voljeni na evropskih in lokalnih volitvah v državi prebivanja ali v matični državi,
  • poudariti, da je splošna volilna pravica temeljna pravica in vrednota. Državljani EU bi morali imeti pravico, da se za vse volitve in referendume lahko odločijo, ali želijo voliti v državi
  prebivanja ali v matični državi,
  • preučiti učinek take pristne evropeizacije volilnih pravic, potrebne zaščitne ukrepe in kako bi jih lahko razširili na državljane tretjih držav. Te reforme odpravljajo pomanjkljivost evropske
  demokracije in ustvarjajo prostor za nadnacionalno politiko.


Novice nam posredujejo tudi...