Mlade družine - Aktualno

 • Vpis otrok v Otroški vrtec Ajdovščina v letu 2022/2023


  14.-18.2.2022
  Ajdovščina

  13-01-2022

  Vpis otrok v Otroški vrtec Ajdovščina v letu 2022/2023
  datum: 13.01.2022
  kategorija: Novice

  Iz Otroškega vrtca Ajdovščina obveščajo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca potekal od ponedeljka, 14. 2. 2022 do petka, 18. 2. 2022. Zaradi zdravstvene situacije oddajanje vlog osebno letos ne bo mogoče, lahko pa vlogo oddate po navadni pošti, prinesete v nabiralnik v vse tri matične enote vrtca ali pošljete po elektronski pošti.

  Uprava ajdovskega vrtca sporoča, da bo letos vpis v vse enote in oddelke vrtca za šolsko leto 2022/2023 potekal od 14. do 18. februarja. »Vloga za vpis za šolsko leto 2022/2023« bo dosegljiva na spletni strani www.mojedete.si teden dni pred datumom rednega vpisa. Zaradi slabe zdravstvene situacije oddajanje vlog letos osebno z vstopanjem v stavbe vrtca ne bo mogoče. Ustrezno izpolnjeno vlogo z vsemi podatki in kontakti lahko:

  vpis1. Pošljete po pošti na uradni naslov vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, s pripisom – vpis v enoto vrtca (npr. Budanje, Col, Vipava, Podnanos…). Vloga, poslana po pošti, se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov vrtca do 18.  2. 2022 oziroma bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.           

  2. Prinesete in oddate v poštni nabiralnik pri vhodu v tri matične enote vrtca, vsak delavnik med 7.00 in 15.00, v petek 18. 2. 2022 do 12.00. V vrtcu na Ribniku zbirajo vloge za vrtce: Ribnik, Budanje, Col in Lokavec - le v kolikor bo v Lokavcu še možna uporaba šolskih prostorov. V vrtcu Ob Hublju se zbirajo vloge za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ. V vrtcu Vipava zbirajo vloge za vrtce: Vipava, Vrhpolje in Podnanos.

  3. Pošljete po elektronski pošti na naslednje naslove: vodja.ribnik@mojedete.sivodja.hubelj@mojedete.si ali vodja.vipava@mojedete.si. Vloga, oddana po elektronski pošti na enega od navedenih naslovov, se bo štela za pravočasno, če bo oddana do 18. 2. 2022 do 23:59 ure.

  V nabiralnikih odložene vloge bodo dnevno prevzemali, tako kot tudi tiste, ki bodo prispele po pošti, in bodo staršem po prejemu vloge ali na elektronski ali na domač naslov posredovali potrdilo o prejemu vloge.

  Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:

  ·         spremembo enote vrtca,

  ·         zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori, klasični oddelek) ali

  ·         odložitev všolanja v prvi razred,

  obveščamo, da morajo izpolniti poseben obrazec (dosegljiv na spletni strani), ki ga v enakem časovnem obdobju posredujete na zgoraj navedene načine. Starši, ki ste oddajali vloge med letom, pa zaradi zasedenosti vrtca vaš otrok ni bil sprejet, morate ponovno oddati novo vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v vrtec. Starši, ki imate otroka že vključenega v vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete ponovno.

  Kontakti vse treh matičnih enot vrtca:

  Enota Ribnik, Lokavec, Budanje, Col: vodja.ribnik@mojedete.si, 041 458 526

  Enota Ob Hublju, SŠ Veno Pilon, Črniče, Selo, Vipavski Križ: vodja.hubelj@mojedete.si, 041 458 525

  Enota Vipava, Vrhpolje, Podnanos: vodja.vipava@mojedete.si, 041 458 527


Novice nam posredujejo tudi...