Izobraževanje - Aktualno

 • Veščine za razvoj malih kmetij


  9.1.2019
  Ljudska univerza Ajdovščina

  07-01-2019

  Na Ljudski univerzi Ajdovščina so razvili program izobraževanja za krepitev in razvoj dejavnosti na kmetiji. Namenjen je kmetom, ki želijo ponuditi nove vsebine, ustvariti lastno blagovno znamko, potrebujejo pomoč pri trženju ali želijo ohraniti dejavnost na podeželju. Usposabljanje se bo začelo v januarju in bo za udeležence brezplačno.

  Glavni cilj operacije je opolnomočenje kmetovalcev – nosilcev in potencialnih nosilcev kmetijske dejavnosti - kar bo dolgoročno zagotavljalo možnost ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na podeželju, večji interes za ohranjanje kmetijske dejavnosti, večjo podjetniško iniciativo in hkrati boljši izkoristek notranjih potencialov z namenom dviga rabe lokalnih produktov. Dolgoročni cilj je tudi generacijska pomladitev nosilcev kmetijske dejavnosti, trajnostno razvojno gospodarjenje, družbena in okoljska odgovornost. Predpogoj  za dosego teh ciljev pa so znanje, veščine in kompetence, kar hkrati zagotavlja tudi preoblikovanje kmetijskega  gospodarstva v ekonomijo znanja in inovativnosti.

  Program je za udeležence brezplačen. Obvezne so predhodne prijave preko spletne prijavnice. 

  Informacije: Anja Jamšek Furlan, 05 366 47 52, 041 437 785, Novice nam posredujejo tudi...