Izobraževanje - Aktualno

 • Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah


  14.9.2021

  10-09-2021

  Na Filozofski fakulteti se je odprla prijava na razpis za vpis v program za izpopolnjevanje za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah.

  Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju. Pogoj za vpis je končan prvostopenjski študijski program oz. diploma visokošolskega ali višješolskega študijskega programa.

  Več informacij je na voljo tukaj.


Novice nam posredujejo tudi...