Izobraževanje - Aktualno

 • Povabilo k sodelovanju na 5-dnevno intenzivno mentorsko usposabljanje


  29.6.2021
  Občina Divača

  18-06-2021

  V okviru programa Slovenska mreža prostovoljskih organizacij vabimo k sodelovanju nevladne organizacije, ki bi se rade okrepile na področju prostovoljstva. V intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva v letu 2021 bomo vključili predvidoma osem nevladnih organizacij.

   

  NAMEN podpore je krepitev posameznih nevladnih organizacij, da z dobro organiziranim prostovoljskim delom laže dosegate svoje poslanstvo, s pridobljenim znanjem skrbite za kakovostno delo s prostovoljci in širite svoje aktivnosti.

   

  Podpora Slovenske filantropije bo vključevala:

  • intenzivno petdnevno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za prostovoljstvo v organizacijah (pridobili boste znanje, kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce, spoznali načine pridobivanja in izbora prostovoljcev, uveljavljanje Zakona o prostovoljstvu v praksi, raziskovali motivacijo in najboljše načine nagrajevanja prostovoljcev, spoznali razloge za konflikte v prostovoljstvu in pristop k njihovemu reševanju; delali bomo na konkretnih primerih, se učili drug od drugega in iskali načine izboljšanja organiziranja prostovoljskega dela v sodelujočih organizacijah);
  • svetovanje in mentorstvo v elektronski obliki, po telefonu ali osebno.

   

  PRIJAVA

  V kolikor menite, da bi vam ta znanja koristila in omogočila, da prostovoljstvo v vaši organizaciji prestavite na višjo raven, do 21. junija 2021 pošljite v celoti izpolnjeno prijavnico (v prilogi) na naslov Slovenske filantropije ali slovenska@filantropija.org.  

   

  IZBOR

  Pogoji sodelovanja in kriteriji so podrobno predstavljeni v priponki.

  V kolikor bo prijav več, bo tričlanska komisija na Slovenski filantropiji naredila izbor sodelujočih.

  Pomembno: Prostovoljska organizacija zagotovi vsaj enega predstavnika, ki je v organizaciji odgovoren za prostovoljstvo in se bo udeležil celotnega 5-dnevnega usposabljanja ter pripravil načrt izboljšav prostovoljstva v organizaciji. Zaželeno je, da organizacije zagotovijo sodelovanje dveh predstavnikov, saj se je po dosedanjih izkušnjah izkazalo, da je medsebojna podpora pri uvajanju sprememb v organizacijo zelo dragocena. Udeleženci usposabljanja bodo v svojih organizacijah namreč po zaključenem procesu podpore skrbeli za to, da bo kakovostno delo s prostovoljci ostalo stalna praksa.

   

  DOGOVOR

  Z izbranimi organizacijami bomo sklenili pisni dogovor o sodelovanju v procesu strokovne krepitve na področju prostovoljstva.

   

  USPOSABLJANJE

  Usposabljanje bo potekalo v Divači v dveh delih:  

  1.      del (tri dni od 9.00 do 16.00): 29. 6., 30. 6. in 1. 7. 2021

  2.      del (dva dni od 9.00 do 16.00): 9. in 10. september 2021

  Gostitelj usposabljanja je Občina Divača.

   

  Usposabljanje je brezplačno. Organizator poskrbi za napitke in prigrizke v odmorih, ostalo prehrano in morebitno bivanje pa morajo zagotoviti organizacije same.

  V času med prvim in drugim delom usposabljanja udeleženci pripravijo načrt izboljšav na področju prostovoljstva na podlagi prepoznanih priložnosti znotraj posamezne organizacije. Načrt predstavijo na drugem delu usposabljanja.

   

  Izvajalke usposabljanja: Tjaša Arko, Andreja Hleb in Teja Boštjančič.

   

  POTRDILO

  Po končanem usposabljanju bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem 40-urnem intenzivnem usposabljanju. Prejmejo ga samo tisti udeleženci, ki svoje obveznosti opravijo v celoti.

   

  INFORMACIJE

  Za vaša dodatna vprašanja smo vam na voljo na andreja.hleb@filantropija.org

   

  Izobraževanje se bo izvajalo z upoštevanjem NIJZ takrat veljavnih navodil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2!

   

  Prijazno vabljeni k razvoju kakovostnega prostovoljstva!


Novice nam posredujejo tudi...