Izobraževanje - Aktualno

 • Povabilo učiteljem in vzgojiteljem k sodelovanju na spletnem usposabljanju


  1.10.2020
  občini Ajdovščina in Vipava

  02-10-2020

  Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v sodelovanju z osnovnimi šolami na celotnem območju LAS Vipavska dolina že več let uspešno spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost med osnovnošolskimi otroki. Odlični rezultati učencev, ki obiskujejo podjetniške krožke, pomembno prispevajo k promociji vključenih osnovnih šol in k nadaljnjemu razvoju tovrstnih vsebin. Septembra se je začel projekt 'Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi', na kratko MLIN, namenjen otrokom različnih starostnih skupin in mladostnikom ter njihovim vzgojiteljem in učiteljem. MLIN je projekt lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz ukrepa LEADER.

  Prva izvedena aktivnost operacije je uspešno izpeljan Festival podjetnosti Vipavska dolina, ki je potekal 18. in 19. septembra. V dveh dneh so se zvrstila tri zanimiva predavanja. Prvi dan smo prisluhnili dr. Blažu Zupanu in mag. Nastji Mulej, ki sta predavala o metodi dizajnerskega razmišljanja (angl. Design Thinking) in o tem, kako se naučiti razmišljati kreativno, konstruktivno, kako manj komplicirati in postati bolj učinkovit in pozitiven. Z Maticem Batageljem pa so drugi dan udeleženci preživeli aktivno sobotno popoldne in se seznanili z Design Sprintom, orodjem za ekipe, ki želijo hitro preveriti, ali njihove rešitve delujejo. 


  Učitelji, vzgojitelji in ostali interesenti, ki boste izvajali krožke za razmišljanje in ste iz območja LAS Vipavska dolina (občini Ajdovščina in Vipava), vabljeni, da se nam pridružite na usposabljanju CoRT, ki bo potekalo v času od oktobra do aprila preko spletne aplikacije ZOOM. Prijave in dodatne informacije o usposabljanju in operaciji MLIN so na voljo na spletni strani LAS Vipavska dolina. 


Novice nam posredujejo tudi...