Izpostavljena novica

Vabilo k sodelovanju na natečaju "Pokaži pot do enakosti spolov"

Vabljeni, da sodelujete na natečaju in do vključno 27. avgusta 2017, pošljete prispevek v obliki likovnega dela, fotografije, stripa ali literarnega besedila na temo “Pokaži pot do enakosti spolov“. Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske...