Izpostavljena novica

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Ajdovščina razpisuje na območju občine Ajdovščine oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Razpis velja za stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in obnovljena v letih 2019 in 2020.Števila prostih stanovanj v letih 2019 in 2020 ni mogoče vnaprej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive možnosti in število prosilcev na prednostni listi. Trenutno je prostih...